EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

Verksamhetsplan för år 2001

 

Intern verksamhet

          Klubbmästerskap

-          Närschacksturnering med betänketid 1 tim 45 min per spelare för hela partiet, 5 ronder enligt Harkness. Spelas på våren.  Alla spelar i samma grupp.

-          25+25 min, en deltävling på våren och en på hösten. Varje deltävling omfattar 6 ronder enligt Harkness och fördelas på två spelkvällar. Alla spelar i samma grupp.

-          15+15 min, 2 deltävlingar på våren och 3 på hösten. Varje deltävling omfattar 6 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp.

-          5+5 min blixt, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Alla spelar i samma grupp.

-          Årstävlingen omfattar de 4 ovan nämnda tävlingsformerna. Poängberäkning och reglerna för årstävlingen är bifogad verksamhetsplanen.

SELO räknas ut internt i klubben (EkSK-SELO).

Parningen i klubbens interna tävlingar görs enligt intern SELO-lista.

 

Övriga arrangemang

-          Träningsturnering i närschack på hösten

-          I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar samt om arrangemang av distriktsmästerskap.

 

Utåtriktad verksamhet

          Centralschackförbundet

-          Deltagande i div 3.

-          Deltagande i FM-lagblixt.

-          I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar och utreder förrän anmälan till tävlingar om underlag finns.

VästraNylands Schackdistrikt

-          Deltar i distriktets tävlingar då underlag och intresse finns.

 

Anmärkningar

-          Tisdag är ordinarie spelkväll med torsdag som reservdag. Verksamheten börjar kl 18.30.

-          Första tisdagen i månaden spelas 15+15 min eller 30+30 min deltävling.

-          Tredje tisdagen spelas 5+5 min månadsblixt.

-          Månadsblixt och 15+15 min är öppna tävlingar.

-          Interna EkSK-SELOlistan är avgörande för uttagning till tävlingar.

-          Om godtagbart skäl föreligger kan styrelsen göra ändringar till spelprogrammet.

-          Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden.