Aktuellt - Ajankohtaista Skriv ut
Skrivet av Administrator   
2009-11-06 23:07

 

 


Ads on: Special HTML

 

 

Något för Finland?


Sveriges Schackförbund:

 

Två rankingsystem blir ett

Som ordförande i Sveriges Schackförbunds tävlings- och regelkommitté har Håkan Jalling bland

annat ett införande av det internationella elosystemet på nationell nivå på sitt bord. Sedan många

år tillbaka finns det som bekant två system som löper parallellt och som sällan stämmer överens.

 

Vad är fördelarna med övergången till elosystemet på nationell nivå?

Elosystemet har vuxit till att bli ett mer rättvisande system. Starka spelare bryr sig inte om sina

lask-tal, och det finns en uppenbar risk att partier inte redovisas i lask-systemet. De internationella

elotalen sköts automatiskt via nationella rankingbokförare och Fide. De uppdateras varje månad.

För spelare som någon gång spelar utomlands är elotalet en bättre likare.

Fide har de senaste åren anpassat sina regler för elotal och underlättar för den som ännu inte har

något. Tidigare var det nio partier som krävdes i grupper om fyra eller tre. Nu är det fem partier

där varje enskilt parti räknas. Dessutom har golvet sänkts till elo 1000.

Med elosystemet minskar risken för fusk, att någon ”råkar” glömma redovisa förlustpartier. Alla

partier redovisas.

Man kan tänka sig att det efter övergången blir mer administrativt arbete ute på klubbarna att

registrera sina klubbtävlingar. Många funderar säkert på vad som händer med dem som idag

inte har elotal eller som endast spelar i mindre klubbar som inte registrerar sina tävlingar.

Kommer vi i händerna på Fide om de skulle chockhöja avgifterna? Hur mycket extra resurser

krävs av SSF:s rankingbokförare och andra?

 

Hur underlättar man övergången till elosystemet?

Det handlar framför allt om hur man väljer att göra med barn, när man ska börja rankingbokföra

dem. Här kommer vi att göra en översyn av hur vi ska göra generellt. Är ranking alltid det bästa?

Kanske är det bättre att dela ut märken på en karta som visar hur spelstyrkan ökar, likt gamla

tiders brons-, silver-, och guldspringare?

De som är rankingbokförare ute i klubbarna kommer att få en annan roll. Den traditionella

rankingbokföringen behövs ju inte längre. I stället blir den nya arbetsuppgiften att registrera de

klubbtävlingar som ska eloregistreras.

Anmälningar till klubbtävlingar ska ske genom medlemssystemet på samma sätt som när man

idag anmäler sig till en GP-tävling.

 

När ska övergången vara genomförd?

Övergången till elo påbörjades för ett par år sedan genom att exempelvis elitserien

eloregistrerades. Sedan har det allsvenska seriesystemet successivt övergått till elo,

den senaste säsongen gällde det till och med division 3.

GP-tävlingarna och i flera fall deras Lilla-tävlingar har eloregistrerats och sedan något år

alltfler klubbtävlingar och regionala tävlingar.

Beslut har sedan tidigare fattats om införande och att det skulle ske inom en femårsperiod.

Arbetet följer den planen och rimligt är att elo är infört fullt ut i Sverige innan nästa års utgång.

 

 

 

Suomen Shakin arkisto (1924–2008).

 


Elektroniset laitteet

Koska JSM-kilpailu menee Fiden ELO-laskentaan, noudatetaan Fiden sääntöä matkapuhelimien

yms osalta. Puhelimet on oltava kiinni tai kotijoukkue voi osoittaa erillisen huoneen

("matkapuhelinparkki"), jonne puhelimen voi jättää. Puhelin ei siis ole pelaajalla tai

pelipöydällä sen soidessa. 

Ekenäs SK  spelresultat - pelitulokset

 

KarjURA  spelresultat - pelitulokset

 

VNSD - LUSP  spelresultat - pelitulokset

 

FCSF - SKSL  spelresultat - pelitulokset

 

 

 

2700chess.com for more details and full list
Ads on: Special HTML

 

 

Live Top List

 

 

All Players Rated FIDE 2700+

 

 

 

LagFM spelas med inkrement tid. JSM pelataan inkrementtiajoin.

 

DGT 2000 klockans program 25:
DGT 2000 kellon ohjelmasta 25:
DGT 2010 klockans program 21:
DGT 2010 kellon ohjelmasta 21:

 

*  1:30 (1. spelarens 1. tidsperiods timmar och minuter)
*  .00 (1. spelarens 1. tidsperiods sekunder)
*  1:30 (2. spelarens 1. tidsperiods timmar och minuter)
*  .00 (2. spelarens 1. tidsperiods sekunder)
*  0.30 (inkrement)
*  (1) 40 (1. tidsperiods dragantal)
*  (2) 0:30 (2. tidsperiods timmar och minuter)
*  (2) .00 (2. tidsperiods sekunder)
*  (2) 00 (2. tidsperiods dragantal)
*  OK (3. ja 4. tidsperiod)

 

*  1:30 (1. pelaajan 1. aikajakson tunnit ja minuutit)
*  .00 (1. pelaajan 1. aikajakson sekunnit)
*  1:30 (2. pelaajan 1. aikajakson tunnit ja minuutit)
*  .00 (2. pelaajan 1. aikajakson sekunnit)
*  0.30 (inkrementti)
*  (1) 40 (1. aikajakson siirtomäärä)
*  (2) 0:30 (2. aikajakson tunnit ja minuutit)
*  (2) .00 (2. aikajakson sekunnit)
*  (2) 00 (2. aikajakson siirtomäärä)
*  OK (3. ja 4. aikajakso)

 

Mera goda råd - Lisää hyviä neuvoja

 

 

 

Suomen tehtäväniekat ry

 

FIDE tek. kom. 2011.08.06-07

 

FIDE tek. kom. 2012

 

FIDE:s dopingsregler - dopingsäännöt 2009

01.07.2010

 

 

 

Ohje alkoholin käytöstä shakkikilpailuissa

Tuomo Halmeenmäki
3. helmikuuta 2010

SKSL ottaa käyttöön seuraavat ohjeet alkoholin käytöstä liiton alaisissa shakkikilpailuissa:

 

 

- Pelaajien alkoholin käyttö on kielletty. Pelitiloissa alkoholia nauttiva tai päihtyneenä esiintyvä pelaaja saa vähintään kolmen

kuukauden kilpailukiellon. SM-kilpailuissa tai nuorten kilpailuissa seuraamuksena on vähintään  kuuden kuukauden kilpailukielto.

- Alkoholin nauttiminen pelitiloissa on kielletty. Kilpailun järjestäjän pitää poistaa alkoholia nauttiva tai päihtynyt henkilö pelipaikalta.

Jos kyseessä on pelaaja tai toimitsija, järjestäjän pitää tehdä siitä raportti SKSL:lle.

Ohjeen laiminlyönnistä voidaan määrätä määräaikainen kilpailujen järjestämiskielto.

- Pelitiloilla tarkoitetaan pelisalia, jossa pelipöydät yms. sijaitsevat. Alkoholia voidaan myydä ja nauttia erillisessä tilassa (esim. olutteltta),

mutta pelisaliin juomia ei saa tuoda eikä pelata päihtyneenä.

 

Ohjeet on hyväksytty SKSL:n hallituksen kokouksessa 2.2.2010, ja ne astuvat voimaan heti.

 

 

Senast uppdaterad 2015-07-11 22:36